ReadyPlanet.com
dot dot


ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศอื่นๆเทศบาลตำบลจุมจัง
More...

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลจุมจัง 

 

       

 

 

 

                                                     "ถือตะกร้า นุ่งซิ่น หิ้วปิ่นโต"

............................................................................................................................................................................................................... 

 

 

คลิ๊กดูรายละเอียด :  www.joomjung.go.th/index.php   

............................................................................................................................................................................................................... 

 

ผลงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลจุมจัง ผ่านเว็บไซต์ KS News ( online News In Kalasin , Thailand )

  

 จิตอาสากุฉินารายณ์ร่วมใจทาสะพานสีขาว "สะพานขาว ห้วยจุมจัง"

 

 

 

  

 

                                

      

 

 

 
       วันที่ 6 ก.พ 2562   เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการ "อ่านใกล้บ้าน อ่านยกกำลังสุข" กิจกรรมเวทีเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน อ่านใกล้บ้านอ่านยกกำลังสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13 ตำบลจุมจัง ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง ผอ.กองการศึกษาฯ จนท.กองการศึกษา คณะครูปฐมวัย ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และภาคีงานในพื้นที่ และ ทุกความร่วมมือในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมและร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตร โครงการนี้ได้จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจังค่ะ  รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊ก  www.facebook.com/joomjung043/media_set


อ่านต่อ...        วันที่ 20 ก.ย 2561 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์พระราชา ในงาน “มหกรรมรวมพล...คนทำหลุมพอเพียง และฝายมีชีวิต ตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชา” โดยมี พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พาเยี่ยมชมฐานปฎิบัติการต่างๆ อาทิ ฐานปฎิบัติการหลุมพอเพียง , ฐานปฎิบัติการล้างผัก - ผลไม้ , ฐานปฎิบัติการ Pack ผัก - ผลไม้ ภายในเขตวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set


More...
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
dot
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดในสังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวล
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง
bulletศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบูรพาภิรมย์
dot
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
dot
bulletหมู่ที่ 1 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 2 บ้านจุมจัง
bulletหมู่ที่ 3 บ้านหนองแข้
bulletหมู่ที่ 4 บ้านนาเหนือ
bulletหมู่ที่ 5 บ้านนาสีนวล
bulletหมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 7 บ้านหนองหัวแฮด
bulletหมู่ที่ 8 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข
bulletหมู่ที่ 10 บ้านโคกประสิทธิ์
bulletหมู่ที่ 11 บ้านน้อยเจริญ
bulletหมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง
bulletหมู่ที่ 13 บ้านสุขสวัสดิ์
bulletหมู่ที่ 14 บ้านอ่างแก้ว
bulletหมู่ที่ 15 บ้านหนองแข้
dot
โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
bulletโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
bulletโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
bulletโรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
bulletโรงเรียนบ้านนาเหนือ


คลิ๊กเพื่อเข้าชมเว็บไซต์...กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.google.co.th/
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เสนอความคิดเห็นได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง 78 หมู่ที่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 46110 Tel. 0-43135-055-6 เฟชบุ๊ค : ทต.จุมจัง https://www.facebook.com/joomjung043