ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ประมวลภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

4 ทหารเสือ ลงพื้นที่ออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      4 ทหารเสือ คือ คุณหมอจาก รพสต.จุมจัง รพสต.บ้านนาสีนวล, อสม, ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ,และพนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และออกติดตามกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กักตัว เป็น เวลา 14 วัน ตามมาตราการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) และได้ติดตามคัดกรองประชาชนที่เข้าในเขตพื้นที่ตำบลจุมจังให้ปฏิบัติตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )    #อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อชาติ    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.694304608008580&type=3

More...

 กิจกรรม “พลังท้องถิ่นไทยร่วมใจ ป้องกันภัย ไวรัสโคโรนา” 

      วันที่ 18 มี.ค 2563 คณะผู้บริหารและนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง ร่วมใจกัน ทำความสะอาด ภายในสำนักงาน ทำความสะอาดถูพื้นและเช็คทำความสะอากห้องทำงาน ห้องน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 ( covid - 19 )   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.680609166044791&type=3

More...

 โครงการควบคุมป้องกันโรค ( COVID - 19 )

     กองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลจุมจัง ได้จัดโครงการควบคุมป้องกันโรค โควิท-19 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ กับ ประชาชน วันวันที่ 5 มี.ค 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจุมจัง    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.671771590261882&type=3

More...

 เทศบาลตำบลจุมจังออกร่วมระงับเหตุอัคคีภัยที่โรงงานน้ำตาล

     วันที่ 21 ก.พ 2563 นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง พร้อมนักป้องกันฯ และ อปพร. ได้ออกร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้กองใบอ้อย ของโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ได้ออกช่วยดับเพลิง จนเพลิงสงบลง

More...

    พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก  https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.619103075528734&type=3

More...

    วันพ่อแห่งชาติ  5 ธ.ค 2562

    เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และสันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจุมจัง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมปกป้องสถาบันและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.602555593850149&type=3

More...

 ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค 2562

     เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และสันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวามคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลจุมจัง เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า รวมถึงมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมปกป้องสถาบันและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติให้ธำรงอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรัก ความสมัครสมาน สามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป   รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    https://www.facebook.com/joomjung043/media_set?set=a.602555593850149&type=3

More...


                                                                                              

 

คลิ๊กดูรายละเอียด :  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ประกาศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563    

คลิ๊กดูรายละเอียด : ตำแหน่งสายงานการสอน ประกาศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

คลิ๊กดูรายละเอียด :  www.joomjung.go.th/index.php   

                                                                       ............................................................................................................................................................................................................... 

ผลงานกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลจุมจัง ผ่านเว็บไซต์ KS News ( online News In Kalasin , Thailand )

  

 จิตอาสากุฉินารายณ์ร่วมใจทาสะพานสีขาว "สะพานขาว ห้วยจุมจัง"   

 งานมหกรรมมหาสงกรานต์ ปี 2562

                                                                              ............................................................................................................................................................................................................... 

  FB : วัดป่านาคำ ต.จุมจัง  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการพระราชดำริ

 วัดป่านาคำ : สถ. ชวนเที่ยว   

หลุมพอเพียง เครื่องมือทรงพลังสู่ความสำเร็จในการทำเกษตรแบบพอเพียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                      

 

ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

         วันที่ 12 ส.ค 2562 เทศบาลตำบลจุมจังได้จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ วัดบูรพาภิรมณ์ บ้านหนองแข้ ตำบลจุมจัง ในงาน มี พิธีลงนามถวายพระพร , พิธีสดุดีพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ,วางพานพุ่มถวายราชสักการะ, พิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา, พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ทั้ง 15 หมู่บ้าน    รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติม  www.facebook.com/joomjung043/media_set

อ่านต่อ...

 

More...


ขอเชิญแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ได้ที่นี่ค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติสุดยอดการหาเงินง่ายๆ2020-05-0522 / 0
dot
กระทู้ปกติแหล่งรวมนักลงทุนออนไลน์2020-05-0517 / 0
dot
กระทู้ปกติเทคนิคการหาเงิน2020-05-0514 / 0
dot
กระทู้ปกติเว็บเพืื่อการหาเงิน2020-05-0516 / 0
dot
กระทู้ปกติเกมลงทุนการเงิน2020-05-0518 / 0
dot
กระทู้ปกติการศึกษาการบริหารเงิน2020-05-0519 / 0
dot
กระทู้ปกติช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2020-03-2388 / 0
dot
กระทู้ปกติถนนทางเข้าหมู่บ้าน หน้าเทศบาลเองเป็นหลุมเป็นบ่หนัก...2017-10-08152 / 0
dot
กระทู้ปกติขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย2017-09-18166 / 0
dot
กระทู้ปกติสาระความรู้ดีๆ มาเตรียมตัวเที่ยวทะเลกัน2016-09-24181 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เสนอความคิดเห็นได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจุมจัง 78 หมู่ที่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ 46110 Tel. 0-43840-341-2 เฟชบุ๊ค : ทต.จุมจัง https://www.facebook.com/joomjung043