ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดป่านาคำ

 ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดป่านาคำ

 

      วันที่ 20 ก.ย 2561 เวลา 14.00 น. ผู้บริหาร พนักงานราชการ ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร ศูนย์ฝึกอบรมศาสตร์พระราชา ในงาน “มหกรรมรวมพล...คนทำหลุมพอเพียง และฝายมีชีวิต ตามรอยบาท...ศาสตร์พระราชา” โดยมี พระอาจารย์มหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ พาเยี่ยมชมฐานปฎิบัติการต่างๆ อาทิ ฐานปฎิบัติการหลุมพอเพียง , ฐานปฎิบัติการล้างผัก - ผลไม้ , ฐานปฎิบัติการ Pack ผัก - ผลไม้ ภายในเขตวัดป่านาคำ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก   www.facebook.com/joomjung043/media_set
ประมวลภาพ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ( EMS )
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561
โครงการเสริมสร้างและรณรงค์ การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค 2561
โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลักและสายรอง เฉลิมพระเกียรติ 2561
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2561
ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น 24 เมษายน 2561
จุมจังปั่นไปไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
ต้อนรับ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะ
วันเด็กแห่งชาติ 2561
บัณฑิตน้อย 2561
ประเพณีบุญปริวาสกรรม
จุดตรวจ จุดให้บริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2561เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th