ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาลตำบลจุมจัง
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
dot
ข้อมูลพื้นฐาน
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
แผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงานประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบประจำปี
bulletกระบวนการในการจัดทำแผน
dot
เทศบัญญัติงบประมาณ
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
dot
เทศบัญญัติ
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
dot
ระบบควบคุมภายใน
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
dot
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
dot
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletเว้าจาภาษากฎหมายกับนิติกร
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
dot
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot


http://www.google.co.th/


วันปิยะมหาราช 23 ต.ค 2561

 วันปิยะมหาราช 23 ต.ค 2561

 

           เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑) ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕ ลานสนามกีฬาโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ นายอภิศักดิ์ สังฆวัน ปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลจุมจัง , และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลจุมจัง อาทิ โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ , โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ , โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ , โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ , โรงเรียนบ้านนาเหนือ , สภ.บ้านหนองเม็ก , อปพร.เทศบาลตำบลจุมจัง , รพ.ส่งเสริมสุขตำบลจุมจัง , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวล และ อสม. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายวิวัฒน์ หาญสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้    รูปกิจกรรมเพิ่มเติมคลิ๊ก    www.facebook.com/joomjung043/media_set
ประมวลภาพกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

วันแม่แห่งชาติ 2562
โครงการเสริมสร้างและรณรงค์การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฎิบัติงาน
จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่2
โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 2562
โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
มหกรรมมหาสงกรานต์ 2562
โครงการ "อ่านใกล้บ้าน อ่านยกกำลังสุข"
วันเด็กแห่งชาติ 2562
โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 9 ม.ค. 2562
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561
แห่ปราสาทผึ้ง 24 ต.ค 2561เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th