ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletปณิธาน
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletพันธกิจ
bulletคำขวัญ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
bulletอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletประวัติตำบลจุมจัง
bulletสภาพภูมิศาสตร์
bulletลักษณะภูมิประเทศ
bulletลักษณะภูมิอากาศ
bulletทรัพยากรธรรมชาติ
bulletการคมนาคม
bulletการสาธารณูปโภค
bulletจำนวนประชากร
bulletข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
bulletอาชีพของประชากร
bulletด้านการศึกษา
bulletด้านศาสนา
bulletด้านสาธารณสุข
bulletแผนที่ตำบลจุมจัง
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570
bulletประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
bulletแผนดำเนินงาน
bulletการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletรายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletแผนตรวจสอบภายใน
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
bullet แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
dot
dot
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
bulletสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
bulletรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
bulletงบรายรับ - รายจ่าย
bulletการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dot
dot
bulletควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
bulletการขุดดินและถมดิน
bulletกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
bulletเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
bulletเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2564
bulletเทศบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2557
dot
dot
bulletการจัดวางระบบควบคุมภายใน ฯ ข้อ 5
bulletการติดตามประเมินผลฯข้อ 6
bulletข่าวรับสมัครงาน
bulletกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletข่าวงานจัดเก็บรายได้
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจุมจัง
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletรายงานการประชุม ประจำเดือน
bulletรายงานการประชุมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
bulletที่สาธารณประโยชน์
bulletสัญญาอื่นๆ
bulletประเมินผู้บริหาร (ลดการใช้พลังงาน)
bulletมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
bulletข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา
dot
dot
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
bulletรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
dot
dot
bulletแสดงความคิดเห็น
bulletศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลจุมจัง
bulletร้องเรียน ร้องทุกข์
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
bulletติดต่องานนิติการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
bulletแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
bulletแบบฟอร์มการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจุมจังกระทำการทุจริต
dot
dot
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.ของรัฐ
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletจริยธรรมและการรักษาวินัยข้าราชการ
bulletหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
bulletการบริหารงานบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletกำหนดส่วนราชการ
dot
dot
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
dot
dot
bulletมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
dot
dot
bulletระเบียบสภาเทศบาลตำบลจุมจังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
bulletประกาศสภาเทศบาลตำบลจุมจัง
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
dot
dot
bulletการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletโครงการจัดงานประเพณีบุญเข้าปริวาสกรรม
bulletกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)
bullet รายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 6 เดือน)
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนฯ (รอบ 12 เดือน)
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 2 คน
dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
สมาชิกใหม่ขณะนี้ คน
dot
dot
bulletข้อมูลสถิติการให้บริการ เทศบาลตำบลจุมจัง
bulletนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletร้อยละของข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ได้ที่นี่ค่ะ


[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (แมวส้ม) icon 2023-09-272023-09-2740
 
กระทู้ปกติ toko jackpot (pg) icon 2023-09-272023-09-2720
 
กระทู้ปกติ10 ความบังเอิญ ที่เกิดขึ้นจริงในโลก (Lookwa) 2023-09-262023-09-2640
 
กระทู้ปกติโชคชะตา ทั้ง10 ที่ พาซ้ำรอยเดิม (Lookwa) 2023-09-262023-09-2640
 
กระทู้ปกติยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ยี่ห้อไหนดี 2022 (Lookwa) 2023-09-262023-09-2620
 
กระทู้ปกติสเปรย์ไล่ยุง มด แมลงสาป ต้อง 10 ยี่ห้อไหนดี (Lookwa) 2023-09-262023-09-2620
 
กระทู้ปกติกฎหมายบ้าบอ 10 ข้อ ที่อเมริกาเคยมี (Lookwa) 2023-09-262023-09-2610
 
กระทู้ปกติกฎหมายบ้าบอ 10 ข้อ ที่อเมริกาเคยมี (Lookwa) 2023-09-262023-09-2620
 
กระทู้ปกติสูตรสล็อต (Lookwa) 2023-09-262023-09-2600
 
กระทู้ปกติสูตรสล็อต (Lookwa) 2023-09-262023-09-26
 
กระทู้ปกติโกงสล็อต (Lookwa) 2023-09-262023-09-2630
 
กระทู้ปกติสล็อตแตกดี (Lookwa) 2023-09-262023-09-2620
 
กระทู้ปกติสล็อตแตกง่าย (Lookwa) 2023-09-262023-09-2630
 
กระทู้ปกติสล็อตแตกง่าย (Lookwa) 2023-09-262023-09-2610
 
กระทู้ปกติสล็อตแตกบ่อย (Lookwa) 2023-09-252023-09-2520
 
กระทู้ปกติpg6 (pg6) 2023-09-252023-09-2510
 
กระทู้ปกติสล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ (alice) 2023-09-232023-09-2330
 
กระทู้ปกติ เมื่อวานดวงโครตเฮง (ธนกร) 2023-09-232023-09-2320
 
กระทู้ปกติที่นี่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง (Jolie) 2023-09-222023-09-2230
 
กระทู้ปกติ slot 168galaxy (pg) 2023-09-222023-09-2230
 
กระทู้ปกติน่าตื่นเต้น (pg เล่นแล้วรวย) 2023-09-212023-09-2140
 
กระทู้ปกติข้อควรรู้ก่อนเล่นเกม PGSLOT ที่จะทำให้เพลิดเพลินขึ้น (misspuy) 2023-09-212023-09-2180
 
กระทู้ปกติโคตรคุ้ม ถอนเร็ว (ธนกร) 2023-09-202023-09-2050
 
กระทู้ปกติน่าตื่นเต้น (สล็อต ทดลองเล่นได้ง่าย) 2023-09-202023-09-2060
 
กระทู้ปกติทดลองเล่น (sasa) 2023-09-192023-09-1950
 
กระทู้ปกติพักสายตา 10 วิธี ง่าย ๆ ดูแลไว้ก่อนจะสาย (hee) 2023-09-192023-09-1960
 
กระทู้ปกติลดไข้ ด้วย 10 อาหารช่วยต้านหวัด แถมยังอร่อย (hee) 2023-09-192023-09-1940
 
กระทู้ปกติ10เรื่องน่ารู้ ของ วัสดุ อย่างไม้ (hee) 2023-09-192023-09-1940
 
กระทู้ปกติ10ความลับ ที่พืชไม่บอกเรา (hee) 2023-09-192023-09-1940
 
กระทู้ปกติ10ประเทศ แนะนำในแผนเที่ยวรอบโลกของคุณ (hee) 2023-09-192023-09-1970
 
กระทู้ปกติเกมทดลองเล่นที่ผมชอบ (Mongkol) 2023-09-192023-09-1970
 
กระทู้ปกติ 💸แนะนำโปรดีดีจากเว็บอันดับ1ในไทย✔ (Amonray Suwende) 2023-09-192023-09-1940
 
กระทู้ปกติ โปรโมชั่น pg slot มากมาย (เฟรม) 2023-09-182023-09-1830
 
กระทู้ปกติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (sasa) 2023-09-172023-09-1700
 
กระทู้ปกติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (sasa) 2023-09-172023-09-17
 
กระทู้ปกติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (sasa) 2023-09-172023-09-17
 
กระทู้ปกติเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ (sasa) 2023-09-172023-09-17
 
กระทู้ปกติ10 อันดับวิตามินบำรุงผม ลดผมขาดหลุดร่วง (drg) 2023-09-172023-09-1700
 
กระทู้ปกติ10 อันดับวิตามินบำรุงผม ลดผมขาดหลุดร่วง (drg) 2023-09-172023-09-17
 
กระทู้ปกติ10 อันดับวิตามินบำรุงผม ลดผมขาดหลุดร่วง (drg) 2023-09-172023-09-17
 
กระทู้ปกติทดลองเล่น (แมวส้ม) 2023-09-172023-09-1760
 
กระทู้ปกติ บาคาร่า allone66 (pg) 2023-09-162023-09-1650
 
กระทู้ปกติChanaslot (แมวส้ม) 2023-09-152023-09-15102
 
กระทู้ปกติเล่นเกมออนไลน์สนุก ๆ ไปด้วย (Hanako) 2023-09-142023-09-15121
 
กระทู้ปกติโอกาสพิเศษ (เว็บ ทดลอง สล็อต) 2023-09-142023-09-15101
 
กระทู้ปกติการทดลอง ทั้ง 10 ทางวิทยาศาสตร์ชวนขนลุก (mm) 2023-09-142023-09-1571
 
กระทู้ปกติการทดลอง ทั้ง 10 ทางวิทยาศาสตร์ชวนขนลุก (mm) 2023-09-142023-09-1571
 
กระทู้ปกติช่วงเวลาเข้าฟรีเกมมาบ่อยมากเราแนะนำเลย แจกจริงๆ (ธนกร) 2023-09-142023-09-1500
 
กระทู้ปกติช่วงเวลาเข้าฟรีเกมมาบ่อยมากเราแนะนำเลย แจกจริงๆ (ธนกร) 2023-09-142023-09-15
 
กระทู้ปกติjacky bet (jacky bet) 2023-09-132023-09-15111
 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 เทศบาลตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลจุมจัง
ที่อยู่ :  เลขที่ 78 อำเภอ :  กุฉินารายณ์ แขวง : ........................
จังหวัด :กาฬสินธุ์      รหัสไปรษณีย์ : 46110
เบอร์โทร :  .................     มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.joomjung.go.th